Chi tiết văn bản
2/2021/TT-BNV
Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Ngày ban hành 11/06/2021
Người ký Phạm Thị Thanh Trà
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Phân loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước