Chi tiết văn bản
889/QĐ-TTg
Quyết định Ban hành Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới
Ngày ban hành 07/06/2021
Người ký Phạm Bình Minh
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước