Chi tiết văn bản
15/CT-TTG
Chỉ thị về việc tổng kết thi hành pháp luật về Phòng không nhân dân giai đoạn 2015-2021
Ngày ban hành 31/05/2021
Người ký Phan Văn GIang
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước