Chi tiết văn bản
628/QĐ-TTg
Quyết định về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030
Ngày ban hành 20/05/2022
Người ký Lê Minh Khái
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước