827/UBND-KTN
Chi tiết văn bản
827/UBND-KTN
Triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Bảo vệ và phát triển rừng bền vững tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2025
Ngày ban hành 29/03/2021
Người ký Lò Văn Tiến
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước