925/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
925/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Sửa chữa Trung tâm Hỗ trợ nông dân tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành 20/05/2022
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Điện Biên
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước