1043/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1043/QĐ-UBND
Chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với Bản Tâu 3, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên
Ngày ban hành 09/06/2021
Người ký Vừ A Bằng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước