Chi tiết văn bản
12/CT-TTG
Chỉ thị về tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động truyền thông báo chí phục vụ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; kịp thời chấn chỉnh và xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, truyền thông
Ngày ban hành 12/05/2021
Người ký Phạm Minh Chính
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước