1039/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1039/QĐ-UBND
Giao đất cho UBND huyện Mường Ảng để xây dựng công trình:Nhà văn hóa xã Mường Lạn, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Phạm Đức Toàn
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước