Chi tiết văn bản
4189/LĐTBXH-TCGDNN
V/v công bố bổ su ng lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia lần 3 năm 2021
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Trương Anh Dũng
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước