Chi tiết văn bản
7/2021/TT-BYT
Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương
Ngày ban hành 27/05/2021
Người ký Nguyễn Thanh Long
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Phân loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước