Chi tiết văn bản
10/CT-TTG
Chỉ thị về công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong lĩnh vực du lịch trong tình hình mới
Ngày ban hành 31/03/2021
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước