1047/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1047/QĐ-UBND
Phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng công trình: Đường dây 110KV đấu nối nhà máy thủy điện Huổi Vang vào lưới điện quốc gia thuộc Dự án nhà máy thủy điện Huổi Vang xã Mường Mươn, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên.
Ngày ban hành 09/06/2021
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước