Chi tiết văn bản
34/NQ-CP
Nghị quyết của Chính phủ về “Bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2030”.
Ngày ban hành 25/03/2021
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước