Chi tiết văn bản
09/CT-TTG
Chỉ thị về nâng cao hiệu công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu của các cơ quan báo chí giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 31/03/2021
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước