Chi tiết văn bản
1808/BQP
(Hỏa tốc)Quyết định đính chính số hiệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 23/2022/TT-BQP
Ngày ban hành 23/05/2022
Người ký Nguyễn Tân Cương
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Quốc phòng
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước