Chi tiết văn bản
02/2021/TT-BTP
V/v hướng dẫn cách tính thời gian theo buổi làm việc thực tế và khoán chi vụ việc trợ giúp pháp lý.
Ngày ban hành 25/05/2021
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước