1055/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1055/QĐ-UBND
Ban hành mã định danh điện tử của các cơ quan, đơn vị hành chính và sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Điện Biên phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành, địa phương
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Vừ A Bằng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước