Chi tiết văn bản
540/CĐ-TTg
Công điện của Thủ tướng CP về việc tăng cường quản lý hoạt động tổ chức các chuyến bay đưa người nhập cảnh Việt Nam
Ngày ban hành 23/04/2021
Người ký Phạm Bình Minh
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước