Chi tiết văn bản
1828/QĐ-BNN-VPĐP
Phê duyệt Chương trình Truyền thông phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
Ngày ban hành 23/05/2022
Người ký Trần Thanh Nam
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước