Chi tiết văn bản
1341/QĐ-BYT
Quyết định Về việc hướng dẫn lựa chọn và sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân trong phòng, chống bệnh dịch COVID-19
Ngày ban hành 24/05/2022
Người ký Nguyễn Trường Sơn
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước