Chi tiết văn bản
887/QĐ-TTg
Quyết định Thành lập BCĐ Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết trung ương 5 khoá IX về đổi mới phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
Ngày ban hành 07/06/2021
Người ký Phạm Minh Chính
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước