Chi tiết văn bản
789/CĐ-TTg
Công điện của Thủ tướng Chính phủ về áp dụng biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế thực hiện “mục tiêu kép”
Ngày ban hành 05/06/2021
Người ký Vũ Đức Đam
Chức vụ Phó thủ tướng
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước