1041/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1041/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình: Di chuyển tuyến cáp thông tin viễn thông phục vụ giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp quốc lộ 279B, tỉnh Điện Biên
Ngày ban hành 08/06/2021
Người ký Phạm Đức Toàn
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước