Chi tiết văn bản
828/QĐ-TTg
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Đánh giá rủi ro quốc gia về tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
Ngày ban hành 31/05/2021
Người ký Trương Hòa Bình
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước