Chi tiết văn bản
1842/QĐ-BGDĐT
Ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 2200/QĐ-TTg ngày 22/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến năm 2030
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Nguyễn Văn Phúc
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước