Chi tiết văn bản
56/2021/NĐ-CP
Nghị định Quy định chi tiết Nghị quyết số 1024/2020/UBTVQH14 về việc bổ sung nhóm hàng vật tư thiết bị y tế vào Danh mục hàng dự trữ Quốc gia
Ngày ban hành 31/05/2021
Người ký Lê Minh Khái
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước