Chi tiết văn bản
04/2021/TT-BTNMT
Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thuỷ văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Gia Lai
Ngày ban hành 29/05/2021
Người ký Nguyễn Thị Phương Hoa
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Chính phủ, Bộ, ngành
Phân loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước