Chi tiết văn bản
2114/BNV-CCVC
V/v báo cáo thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức năm 2021
Ngày ban hành 23/05/2022
Người ký Trương Hải Long
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nội vụ
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước