Chi tiết văn bản
31/2021/TT-BTC
Quy định về áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
Ngày ban hành 17/05/2021
Người ký Hồ Đức Phớc
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước