Chi tiết văn bản
13276/BTC-CĐKT
V/v xin ý kiến dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng cho các hoạt động xã hội, từ thiện
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Vũ Đức Chính
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước