Chi tiết văn bản
37/2021/TT-BTC
Bãi bỏ Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp
Ngày ban hành 27/05/2021
Người ký Huỳnh Quang Hải
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước