Chi tiết văn bản
680/CĐ-TTg
Công điện của TTgCP về an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp
Ngày ban hành 24/05/2021
Người ký Vũ Đức Đam
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước