Chi tiết văn bản
802/QĐ-BKHCN
Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Ngày ban hành 23/05/2022
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Khoa học và Công nghệ
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước