1054/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1054/QĐ-UBND
VV điều chỉnh thời gian thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
Ngày ban hành 10/06/2021
Người ký Vừ A Bằng
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước