Chi tiết văn bản
27/TT-BTC
Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu, tiêu huỷ chuyển nhượng xe ô tô xe hai bánh gắn máy của đối tượng được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ tại Việt Nam
Ngày ban hành 19/04/2021
Người ký Vũ Thị Mai
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước