Chi tiết văn bản
855/QĐ-TTg
Quyết định Về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương
Ngày ban hành 04/06/2021
Người ký Phạm Minh Chính
Chức vụ Thủ tướng
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước