1046/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1046/QĐ-UBND
Chấm dứt hoạt động vùng cách ly y tế đối với Trung tâm Y tế thành phố Điện Biên Phủ
Ngày ban hành 09/06/2021
Người ký Lê Thành Đô
Chức vụ
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước