Chi tiết văn bản
57/2021/NĐ-CP
Nghị định bổ sung điểm g khoản 2 Điều 20 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
Ngày ban hành 04/06/2021
Người ký Lê Minh Khái
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chính phủ
Phân loại Nghị định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước