Chi tiết văn bản
541/CĐ-TTg
Công điện về tăng cường thực hiện, phòng chống dịch bệnh Covid 19
Ngày ban hành 23/04/2021
Người ký Vũ Đức Đam
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước