Chi tiết văn bản
38/2021/TT-BTC
Bãi bỏ Thông tư số 21/2008/TT-BTC ngày 04 tháng 4 năm 2008 hướng dẫn về phương thức thu phí và mức thu phí, giá thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia.
Ngày ban hành 31/05/2021
Người ký
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước