Chi tiết văn bản
11/2021/TT-BTC
Thông tư bãi bỏ Thông tư số 161/2014/TT-BTC ngày 31/10/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước của ngành Tài chính
Ngày ban hành 05/02/2021
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước