Chi tiết văn bản
02/2021/TT-BNNPTNT
Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp ở địa phương
Ngày ban hành 07/06/2021
Người ký Nguyễn Hoàng Hiệp
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Phân loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước