Chi tiết văn bản
20/2021/QĐ-TTG
Quyết định nam hành Danh mục và quy định việc quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng chống thiên tai
Ngày ban hành 03/06/2021
Người ký Lê Văn Thành
Chức vụ
Cơ quan ban hành Thủ tướng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước