Chi tiết văn bản
1318/BGDĐT-QLCL
Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
Ngày ban hành 05/04/2021
Người ký Nguyễn Hữu Độ
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước