Chi tiết văn bản
7/2022/TT-BGDĐT
Thông tư quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục
Ngày ban hành 23/05/2022
Người ký Ngô Thị Minh
Chức vụ Thứ trưởng
Cơ quan ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Phân loại Thông tư
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước