Chi tiết văn bản
56/QĐ-BCĐQGDSPT
Quyết định Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ quốc gia Dân số và phát triển
Ngày ban hành 25/05/2022
Người ký Vũ Đức Đam
Chức vụ
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước