Chi tiết văn bản
701/BC-BYT
Báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011-2020 và đề xuất định hướng quản lý chất thải trong cơ sở y tế giai đoạn tiếp theo
Ngày ban hành 24/05/2022
Người ký Nguyễn Trường Sơn
Chức vụ
Cơ quan ban hành Bộ Y Tế
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm
 Trở về trang trước