0
Theo loại văn bản: Văn bản khác Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
03/2021/TT-BKHĐT09/04/2021Bộ Kế hoạch Đầu tưQuy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư- 2_2021_cvdi2021_03TT_BKHDT.signed.pdf
558/QĐ-TTg08/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Phê duyệt Chương trình hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học nghệ thuật địa phương; hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2021 - 2025- 558_QD-TTg_08042021_5-signed.pdf
- 558_QD-TTg_08042021_4.docx
553/QĐ-TTg06/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định phê duyệt đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030"- 553_QD-TTg_06042021-signed.pdf
10/2021/TT-BGDĐT05/04/2021Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên- 10_2021_TT_BGDDT.PDF
12/2021/TT-BGDĐT05/04/2021Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư ban hành Chương trình và thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên trung học cơ sở, trung học phổ thông- 12_2021_TT_BGDDT.PDF
51/2021/NĐ-CP01/04/2021Chính phủNghị định về quản lý khoáng sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia- 51_2021_ND-CP_01042021-signed.pdf
524/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025”- 524_QD-TTg_01042021_2-signed.pdf
531/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Phê duyệt chiến lược tổng thể phát triển khu vực dịch vụ của Việt Nam thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050- 531_QD-TTg_01042021-signed.pdf
50/2021/NĐ-CP01/04/2021Chính phủNghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng- 50_2021_ND-CP_01042021-signed.pdf
49/2021/NĐ-CP01/04/2021Chính phủNghị định sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội- 49_2021_ND-CP_01042021-signed.pdf
517/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh Trung ương, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh quân khu; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp- 517_QD-TTg_01042021_1.pdf
516/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định về việc tiếp tục thực hiện Quyết định số 673/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ- 516_QD-TTg_01042021_1-signed.pdf
523/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050- 523_QD-TTg_01042021_2-signed.pdf
527/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Bổ sung, thay đổi thành viên Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm.- 527_QD-TTg_01042021_3.docx
- 527_QD-TTg_01042021_4-signed.pdf
520/QĐ-TTg01/04/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định phê duyệt Đề án đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030- 520_QD-TTg_01042021-signed.pdf
24/2021TT-BTC31/03/2021Bộ Tài chínhQuy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong chăn nuôi- TempAttVBDI_2406042021105214.PDF
- TempAttDự thảo trinh ký.docx
45/2021/NĐ-CP31/03/2021Chính phủNghị định về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã- 45_2021_ND-CP_31032021_1-signed.pdf
01/2021/TT-BCT31/03/2021Bộ Công thươngThông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2016/TT-BCT ngày 13/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực công thương- 1_TT_2021_01.pdf
43/2021/NĐ-CP31/03/2021Chính phủNghị định quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về Bảo hiểm- 43_2021_ND-CP_31032021_1.docx
- 43_2021_ND-CP_31032021_2-signed.pdf
46/2021/NĐ-CP31/03/2021Chính phủNghị định về chế độ quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Ngân hàng phát triển Việt Nam- 46_2021_ND-CP_31032021-signed.pdf
508/QĐ-TTg31/03/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định về phê duyệt tổng mức kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và phân bổ kinh phí (đợt 2)- 508_QD-TTg_31032021_2-signed.pdf
510/QĐ-TTg31/03/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Ngày Thống kê Việt Nam- 510_QD-TTg_31032021_1-signed.pdf
42/2021/NĐ-CP31/03/2021Chính phủNghị định Quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy- 42_2021_ND-CP_31032021_1-signed.pdf
512/QĐ-TTg31/03/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng- 512_QD-TTg_31032021_1.pdf
17/2021/QĐ-TTg31/03/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định của TTgCP quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp- 17_2021_QD-TTg_31032021.docx
- 17_2021_QD-TTg_31032021_1-signed.pdf
09/2021/TT-BGDĐT30/03/2021Bộ Giáo dục và Đào tạoThông tư Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên- 09_2021_TT_BGDDT.PDF
40/2021/NĐ-CP30/03/2021Chính phủNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ sĩ Ưu tú”.- 40_2021_ND-CP_30032021-signed.pdf
495/QĐ-TTg30/03/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Y khoa Quốc gia- 495_QD-TTg_30032021-signed.pdf
16/2021/QĐ-TTg30/03/2021Thủ tướng Chính phủQuyết định Quy định về đấu giá, chuyển nhượng quyền sử dụng kho số viễn thông, tên miền internet- 16_2021_QD-TTg_30032021_7-signed.pdf
39/2021/NĐ-CP30/03/2021Chính phủNghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 quy định các mục tiêu quan trọng về chính trị, kinh tế, ngoại giao , khoa học kỹ thuật, văn hóa, xã hội do lực lượng Cảnh sát nhân dân có trách nhiệm vũ trang canh gác bảo vệ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan- 39_2021_ND-CP_30032021_2-signed.pdf