0
Theo loại văn bản: Quyết định Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số:  văn bản
Số ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếuTài liệu
426/QĐ-BXD14/04/2021Bộ Xây dựngQĐ phân công nhiệm vụ trong lãnh đạo Bộ Xây dựng- 426QD_BXD_TCCB_0001_20210414050008477470_signed20210414050427.pdf
1558/QĐ-BNN-TCLN13/04/2021Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thônVề việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2020- QD_DBR2020_Trinh.pdf
- Phieu trinh Van ban._DBR.pdf
565/QĐ-TTg10/04/2021Văn phòng Chính phủQuyết định về việc thay đổi thành viên Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa Trung ương- 565_QD-TTg_10042021_3-signed.pdf
- 565_QD-TTg_10042021_2.docx
545/QĐ-BTP09/04/2021Bộ Tư phápV/v ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề đối với các cơ quan tư pháp địa phương năm 2021.- quytnhbanhnh.pdf
- quytnhbanhnhsignedsigned.pdf
- khphatdong.pdf
480/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Mùa Va Hồ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuần Giáo- 480_signed_signed.PDF
481/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Lò Xuân Nam, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh- 481_signed_signed.PDF
482/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Trần Văn Thành, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh- 482_signed_signed.PDF
483/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nguyễn Xuân Thuận, Phó Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ- 483_signed_signed.PDF
484/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho bà Chu Thùy Liên, Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh- 484_signed_signed.PDF
485/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Đỗ Văn Chung, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải- 485_signed_signed.PDF
486/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Trần Bá Uẩn, Quyền Hiệu trưởng Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên- 486_signed_signed.PDF
487/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Trần Hữu Năm, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Điện Biên Phủ- 487_signed_signed.PDF
488/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Trần Việt Hùng, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ- 488_signed_signed.PDF
489/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Lò Văn Muôn, Chủ tịch HĐND tỉnh- 489_signed_signed.PDF
490/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Lường Văn Xuyên, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh- 490_signed_signed.PDF
491/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhÔng Nguyễn Văn Kiên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo - 491_signed_signed.PDF
492/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho ông Phạm Văn Sỹ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Điện Biên Phủ- 492_signed_signed.PDF
493/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Lê Hồng Nam, Phó Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh- 493_signed_signed.PDF
494/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Nguyễn Quốc Tiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên Đông- 494_signed_signed.PDF
495/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Nguyễn Minh Tuân, Phó Giám đốc Ban quan lý dự án các công trình giao thông tỉnh- 495_signed_signed.PDF
496/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Lò Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND huyện Điện Biên- 496_signed_signed.PDF
497/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Lò Văn Bỉnh, Giám đốc Ban quản lý dự án các công trình huyện Điện Biên- 497_signed_signed.PDF
498/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nhữ Văn Quảng, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh- 498_signed_signed.PDF
499/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài chính- 499_signed_signed.PDF
500/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Bùi Mạnh Thắng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư- 500_signed_signed.PDF
501/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương thường xuyên cho ông Nguyễn Thái Bình, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải- 501_signed_signed.PDF
502/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nhâm Văn Hòa, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh- 502_signed_signed.PDF
503/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho bà Lò Thị Thời, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo- 503_signed_signed.PDF
504/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo- 504_signed_signed.PDF
505/QĐ-UBND09/04/2021UBND tỉnhNâng bậc lương trước thời hạn cho ông Phan Văn Thống, Chánh Thanh tra tỉnh- 505_signed_signed.PDF